Mjesečni arhiv: January 2007

Inicijativa za novi prostor

U okviru projekta Molekula Drugo more je u suradnji sa udrugama Filmaktiv, Trafik, Prostor plus, Amandla, Infoshop Škatula, Katapult i Malik pokrenulo inicijativu u svrhu zagovaranja potrebe za prostorom. Ovih se osam udruga povezalo i odlučilo ostvariti suradnju kako bi gradskim vlastima, ali i široj javnosti ukazalo na problem nedostatka kvalitetnog prostora u kojem bi [...]

Osnovan Savez udruga Molekula

Udruge Filmaktiv, Prostor plus, Trafik, Infoshop Škatula, Katapult i Drugo more pokrenule su 6. veljače inicijativu spajanja u Savez udruga Molekula kako bi zajedničkim programima i akcijama skrenule pozornost javnosti i gradskih vlasti na problem nepostojanja adekvatnog prostora kojim bi se koristile udruge sa nezavisne kulturne scene u Rijeci, a koji bi svojim pogramima bio [...]