Osnovan Savez udruga Molekula

molekula.jpg

Udruge Filmaktiv, Prostor plus, Trafik, Infoshop Škatula, Katapult i Drugo more pokrenule su 6. veljače inicijativu spajanja u Savez udruga Molekula kako bi zajedničkim programima i akcijama skrenule pozornost javnosti i gradskih vlasti na problem nepostojanja adekvatnog prostora kojim bi se koristile udruge sa nezavisne kulturne scene u Rijeci, a koji bi svojim pogramima bio otvoren mlađoj populaciji posjetitelja.
Upravo je Drugo more jedan od pokretača ove akcije s obzirom da na svega 65 kvadrata za sada svoje programe ostavaruju Infoshop Škatula, Amandla, Filmaktiv i Drugo more, dok udruge Prostor plus i Trafik još uvijek većinu edukacijskog procesa te proba radi rada na predstavi ostvaruju u HKD-u na Sušaku dok uredski posao obavljaju u svojim stanovima. Vrlo je slična situacija i sa udrugom Katpult.
Upravo je nedostatak adekvatnog prostora jedan od ključnih problema nedovoljne vidljivosti rada udruga nezavisne kulturne scene u Rijeci.