Mjesečni arhiv: November 2007

ALTER-NATO-R

[ 6. 11. 2007.; 19:00 to 21:00. ] ALTER-NATO-R u MOLEKULI (Delta 5/I, Rijeka)

Pristup Republike Hrvatske NATO savezu jedno je od najvažnijih političkih pitanja u državi, pa ipak o tome se ne vodi nikakva rasprava. Konsenzusom političke elite odluceno je da Republika Hrvatska mora pristupiti NATO-u i sve se druge opcije isključuju. I sve to nasuprot činjenici da barem polovica stanovništva ne odoborava [...]