Malo (više) mozga

15. 4. 2008.
19:00to21:00

-TEORIJA ZAVJERE O “TAJNOJ” EVOLUCIJI ČOVJEKA-

Termin konspirologija nije evidentiran u riječnicima svijeta. Zašto? Zato jer bi onda previše ljudi previše znalo, a znanje je moć i došlo bi do borbe za najvišu vlast. Evolucija svijesti i svijest o evoluciji vezani su za opći duhovni rast u kontekstu tri temeljna konvergentna zakona u svemiru: zakon promjene, zakon evolucije i zakon enantiodromije i jedan divergentan zakon koji kaže da je poredak usvemiru bitno moralne prirode.

Ako želite doznati nešto što, zapravo, već znate samo ste, blago nama, zaboravili, dohajajte na predavanje
(razgovor i druženje) u Molekulu na Delti riječkog Nila, bez ikakve garancije da ćete se ičega sjetiti
jer su nas ‘Oni’ (koji znaju i koji su nam organizirali izazov kroz proces povijesnog učenja i tako nas pokušavaju naučiti pameti) već stoljećima izvježbali da se bojimo i da smo lijeni.

Gost ovog puta je poštovani dr. sc. Marijan Vejvoda.