Malo (više) mozga

22. 4. 2008.
20:00to22:00

Govorit ćemo o onome što je bitno. A što je najbitnije? Bitno je uočiti bitno, tj. 1. prirodu promjene, 2. promjenu po njenim karaktristikama: a) kvantitet b) kvalitet c) brzina, 3. razliku između zbilje (stvarnosti) i fikcije.
Da li je fikcija postala stvarnost, a stvarnost fikcija posredstvom masovnih medija? Spektakl je postao ideologija, a da bi se spasili treba naučiti čitati slike!

Gost dr. sc. Marijan Vejvoda.

Proširite dalje, i vidimo se!!