Molekula na Danu akcije

U srijedu 19. 11. Regionalni ured GONGa Rijeka održao je Dan akcije u gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Osadmesetak učenika iz riječkih srednjih škola, podijeljeni u devet grupa, učili su osmišljavati, dogovoriti i napisati projektni prijedlog na temu “Kreativno provošenje slobodnog vremena mladih”, a u drugom dijelu dana učili su i kako ocijenjivati projekte, raspravljati o njima te na kraju birati i izabrati pobjednički projekt.
U provođenju aktivnosti kao koordinatori grupa sudjelovali su i aktivisti Molekule Alen Kapidžić, Ana Šegrt i Marin Lukanović. Alenova grupa je pobijedila i osvojila 10000 kuna s kojima će realizirati svoj projekt, a cijeli Dan akcije bio je velika promocija Molekule kao prostora i potencijalnog partnera za provođenje aktivnosti mladih.