Podrška studentima

Savez udruga Molekula i sve članice 28. travnja pružile su podršku studentima u njihovoj borbi za besplatno visokoškolsko obrazovanje.
Pismo prenosimo u cijelosti (jer nije dugačko)

Pružamo vam punu podršku u borbi za osnovna ljudska prava te podupiremo vaš prosvjed. Imali smo čast sudjelovati na vašim plenumima i iz prvog se lica uvjeriti u način na koji provodite akciju. Vaša izvrsna organizacija, odlučnost, predanost, energičnost, civilizirano, odgovorno i demokratsko ponašanje služe na čast svim građanima i građankama Republike Hrvatske.

Osim pisma podrške, udruge Filmaktiv i Katapult ponudile su pomoć u popunjavanju vašeg alternativnog programa te vas pozivamo da im se javite.

Savez udruga Molekula
Drugo more
Infoshop Škatula
Prostor +
Katapult
Trafik
Filmaktiv