MTN@Molekula!

MOJE TVOJE NAŠE
Rijeka, 15 – 18. oktobar/listopad

Manifestacija Moje, tvoje, naše održava se po četvrti put, radi se o interdisciplinarnom festivalu koji se bavi temama od društvenog interesa. Tako smo do sada tematizirali vlasništvo, tranziciju i konzumerizam, a ove godine bavimo se pitanjem solidarnosti. Manifestacija okuplja teoretičare, umjetnike i aktiviste koji se kroz različite formate bave temom. Raznolikost pristupa, prema priznanju samih sudionika, vodi zanimljivim uvidima i pronalasku zabačenih detalja koji značenjem obogaćuju naše poznavanje fenomena. Naravno, sama manifestacija ima određenu formu koja često ograničava našu želju za iskazivanjem uvida koje smo stekli, ali to svi zajedno pokušavamo kompenzirati neformalnom komunikacijom u koju ulazimo prema vlastitim afinitetima.

VIŠE O TEMI

DOGAĐANJA

PROGRAM