Thomasa Dumkea: “Svijet kao virtualno okruzenje”

24. 10. 2009.
19:00to21:00

Thomas Dumke je projektni manager festivala CYNETART, jedan od pokretaca TelePlateaus te micro sessions. Osim toga, član je upravnog odbora TRANSMEDIAKADEMIE HELLERAU u Dresdenu te član projektnog tima ‘film i novi mediji’ pri dresdenskom Uredu za kulturu i povijesno nasljedje.

Predavanje na engleskom jeziku, ulaz slobodan.


Knjiga pod nazivom SVIJET KAO VIRTUALNO OKRUŽENJE nastala je povodom CYNET 07 festivala 2007.g. Autori su izmedju ostalih Johannes Birringer, koreograf i pionir telematskog performansa te predavac na Brunel University u Londonu, ili pak Klaus Nikolai, takodjer osnivac TMA Hellerau i intelektualni motor virtualnog parlamenta (http://www.virtuellesparlament.de/).

Klaus Nikolai weberovski rascarava odnos virtualnosti i …novca: ‘Ako postoji neka vladajuca, sveprozimajuca virtualna stvarnost, onda je to novac! Novac je konacna posljedica svih civilizacijskih apstrahirajucih procesa…Nekoc dominantan kao posrednicki medij poredbe primijenjenih napora, potreba i ponuda, danas cirkulira digitalnim mrezama svakim danom sve vise otpusten od konkretnih proizvodnih i razmjenskih procesa. Postaje cista numericka velicina, koja posredujuci akcijama, fondovima i vrijednosnim spekulacijama generira kvazi iracionalni  ’zacarani’ prostor akumulacije manipulativnog ‘virtualnog bogatstva’…

Svijet kao virtualno okruzenje je prije svega svijet novca…’

Vise na:

http://t-m-a.de/

http://www.dance-tech.net/profile/ThomasDumke?xg_source=activity

http://t-m-a.de/thomas-dumke.html?lang=en

Organizacija: UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAZIVANJA
u suradnji s : Multimedijalni Institut MAMA, Zagreb
Filmaktiv, Rijeka

Podrska: Ministarstvo kulture RH, Goethe-Institut Kroatien, Grad Rijeka