Nikoleta Marković i Andrej Mirčev, “UMJETNIČKE INTERVENCIJE U JAVNOM PROSTORU”

5. 12. 2009.
18:00to20:00

05.12. u 18h


Predavanje tematizira različite oblike umjetničkog djelovanja koje za cilj imaju iskorak iz privilegiranih institucija galerije, muzeja ili kazališta i redefiniranje nekoliko ključnih pojmova kao što su: publika, javni i privatni prostor. Fokusom na dva medija - umjetnost performansa te umjetnost murala i grafita - analiza će biti usmjerena na specifičan oblik proizvodnje i redistribucije prostora, koja nameće i potrebu novog definiranja prostora, ne više kao statičnog, već kao doživljenog, relacionog i političkog. U slučaju umjetnosti performansa intervencije u javni prostor često imaju za cilj učinit vidljivim i razotkriti društvene tabue, kao što je npr. golo ljudsko tijelo. S druge strane, aktiviranjem javnog prostora, ostvaruju se uvjeti u kojima publika više nije pasivni recipijent umjetničkog djela, već postaje aktivni i odgovorni koautor izvedbe. Ono što je pak zajedničko muralima i grafitima u gotovo svim kontekstima je činjenica da su to vizualne intervencije u javnom prostoru, koje imaju za cilj prenošenje poruka u nekoliko semiotičkih slojeva. Koja je to poruka i da li je stigla do svojih adresanata, da li je jasna, razumljiva i čitljiva? Imaju li te poruke subverzivni potencijal? Što nam to govori o vezi i odnosu između umjetnosti, društva, ideologije i politike? Mogu li intervencije u javni prostor uspostaviti novu paradigmu društvenog djelovanja? Koja je uloga umjetnika u tome?