Dijelovi nesigurne priče@SIZ!

9. 12. 2009.
20:00to22:00

SRIJEDA 9. PROSINCA, 20:00 SATI
U okviru projekta SUSRET GRADOVA otvara se izložba:
Dijelovi nesigurne priče (Grad u potrazi za izgubljenim identitetom)

Jasna Buić, ILIA, Andrej Korovljev, Pulska grupa, SofijaSilvia, Lara Ušić, Igor Zirojević.
Kustosica: Branka Benčić

UDRUGA ZA PROMICANJE VIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURE TRAG

„Ništa što vidimo ne bi nam trebalo biti strano, nijedan prizor, nijedan od detalja koji se postupno otkrivaju. Svakodnevnost prizora čiji autoritet potvrđuje vrijeme … upućuje na fikcionalno, imaginarno, stvoreno … Na taj način predmeti i prizori koji intrigiraju fotografski pogled postaju dijelovi nesigurne priče…”[i]

Vrijeme koje prolazi ili koje je prošlo i prepoznatljivi prizori saveznici su radova nastalih prvenstveno u mediju fotografije, filma i videa, a predstavljeni su izložbom Dijelovi nesigurne priče (Grad u potrazi za izgubljenim identitetom), skupine generacijski bliskih pulskih umjetnika. Ova se izložba gradu i slici grada obraća sa svojevrsnom nostalgijom. Uspostavljajući vezu s prošlim, putem slika kao dijela imaginarnog arhiva, izložba ima tendenciju definirati vrijeme u kojem živimo. Raspad infrastrukture, resursa tehnologije i prostora, nagovještava društveni poraz i ostavlja zjapeću prazninu u prostoru i duhu. Radovi Jasne Buić, ILIE, Pulske grupe, Andreja Korovljeva, SofijaSilvia, Lare Ušić i Igora Zirojevića artikuliraju iščezli simbolički kapital, kao dokumenti napuštenog ideala. Arhitektura je zabilježena, ignorirana, zaboravljena - a fotografski i filmski zapisi igraju ulogu u emotivnoj rehabilitaciji slika, artikulirajći intenzivniji subjektivan odnos.
Iz kataloga (Branka Benčić)

Susret gradova je projekt pomoću kojega smo htjeli upoznati umjetničku klimu i atmosferu u kojoj djeluju umjetnici u drugim dijelovima Hrvatske.
Ovogodišnji susret odvija se na relaciji Rijeka - Pula, tijekom kojih će jedni i drugi imati priliku pobliže upoznati rad gostujućih mladih umjetnika. Izložbom želimo uspostaviti komunikaciju i razmjenu umjetničkih preokupacija, stajališta, kao i vizija umjetničkih kretanja odabranih gradova.

Organizatori: Lea Čeč i Vedrana Stipić