Grupa ABS

Galerija SIZ - program 2010
Izložba: Grupa ABS
“ABS-ova praksa zamišljena kao klasna borba u visokoj umjetničkoj obrazovnoj klasi”
od 11. lipnja do 30. rujna 2010.
Otvorenje izložbe - 11. lipnja 2010. u 20 h*

ABS- ov prelazak u razdoblje Klasicizma

Nova faza umjetničke prakse grupe ABS, zamišljena je kao klasna borba unutar visoke umjetničke obrazovne klase. ABS i sam sudjeluje u tom zamršenom pedagoškom odnosu
”učitelj - drugi”, činjenicom da Alebić i Blažić imaju status asistenta na APU u Rijeci, a Skvrce se bavi pripremom đaka za prijemni ispit na ALU - diljem lijepe naše.
ABS smatra da je u procesu primanja znanja iznimno važno oprimjerivanje primjerima putem  kojih nas  se umjetnički obrazuje. Primjeri su simptomi  određenog  identifikacijskog - povijesnog diskursa putem čijih se matrica usvaja znanje. Programi Akademija likovnih umjetnosti kod nas, a i u Europi uglavnom su bazirani na modernističkim doktrinama, koje su nadiđene, pogotovo, pojavom kulturalnih studija. Takvi su programi u potpunoj suprotnosti s očekivanom naobrazbom koju bi  svaki student trebao dobiti, kako bi bio sposoban suočiti se sa zatečenim kulturno - povijesnim trenutkom unutar kojega izvodi vlastiti umjetnički identitet. Prema tome, ABS  je odlučio  na svojim radnim mjestima preuzeti podčinjeni hijerarhijski status pozicije modela. ABS kao modeli imaju funkciju da se nude studentima za poziranje, nudeći im preko vlastitog tijela identitete drugih već poznatih suvremenih umjetnika. U naj širem smislu očekivani rezultat ABS - ove prakse ima namjeru izazvati zastoj akademskog programa te na glas postaviti pitanje, o relevantnosti primjera i alatki u zatečenom kulturno - povijesnom trenutku u iščitavanju diskursa ABS-ovih modela, koji  im se nude kao primjeri preko kojih mogu graditi  platformu znanja za slijedeću nadogradnju.
Želja za znanjem i uživanje u znanju  stvar  je cijeloga društva, jer povećanjem broja umjetničkih institucija povećava se i društveni budžet za uzdržavanje umjetnosti.
Sjetimo se rada D. Raše Todosijevića “Edinburška izjava tko profitira a, tko pošteno zarađuje od umjetnosti”!
ABS se pita tko gdje i kada ima pravo na umjetnost u ovom zamršenom lancu visokog  umjetničkog obrazovanja u zatečenom marginalnom geografskom kontekstu.

Grupu ABS čine: Alan Alebić (1976), Ivica Blažić (1975) i Ivan Skvrce (1980).
Članovi ABS-a diplomirali su 2003. godine na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti - smjer slikarstvo. Trenutno su studenti završne godine magistarskih studija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani.
Žive  i rade na relaciji: Zagreb – Rijeka – Krk. Dobitnici su godišnje nagrade Hrvatskog društva likovnih umjetnosti za najboljeg mladog umjetnika za 2008. godinu.

Program su podržali: Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za kulturu, Primorsko - goranska županija i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

*Druženje s autorima uz konzumaciju krepkih napitaka

Drugo More
Galerija SIZ (Delta 5, Rijeka)
Radno vrijeme galerije: radnim danom od 10:00 h do 16:00 h
ili na upit: +38551212957

——————————

—————————————————————————————————————————————-
The SIZ Gallery - programme 2010
Exhibition: The ABS group
“The ABS art practice imagined as a class struggle in college art education”
June 11 - September 30 2010
Exhibition opening: June 11 2010, 8 pm

The group’s transition to Classicism
The ABS group’s sees its new way of practicing art as a class struggle within the system of college art education. All three members of the group are in some way involved in the college art education system; Alan Alebić and Ivica Blažić are both teaching assistants at the Academy of Fine Arts in Rijeka and Ivan Skvrce prepares potential students from all over Croatia for the entrance exam to the Academy. As a result the group is familiar with the complex relationship “the teacher - the other”.
The group believes that in the process of acquiring knowledge it is important to broaden, the factual knowledge acquired with examples that enable artistic education. These examples, which became the main structure for acquiring knowledge, are the symbols of identification and historic discourse. The Academy of Fine Arts programmes in Croatia and elsewhere in Europe are based on modernist principles. These principles were superseded with the advent of cultural studies. Such programmes do not correspond to the education the students should acquire in order to successfully face the current cultural and historic moment in which they are to develop their artistic identities.
Therefore the ABS decided to take on the role of a model - a role that, in art terms, has an inferior hierarchical status. Their function as models is to pose to students, offering them, through their own bodies, identities of other distinguished contemporary artists. In other words, the ABS models are offered as examples through which students can develop a basic knowledge platform, which they can expand later on. The intention of this action is to interrupt the academic programme and to question the relevancy of examples and tools used for interpreting the discourse of the ABS models in the current cultural and historic moment.
The desire for knowledge and finding pleasure in knowledge are concerns of the whole society. Therefore, increasing the number of art institutions consequently leads to the increased social budget needed for maintaining art production.
Starting from the work of Raša Todosijević - “Edinburgh Statement - Who Profits from Art, and Who Gains from it honestly?” - the ABS group questions who, where and when has the right to art. It does this with an understanding of the complicated chain of college art education that is trapped on the marginal geographic context.
The members of the group are Alan Alebić, Ivica Blažić and Ivan Skvrce. All three graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Department of painting. They are currently attending the final year of a master’s degree programme at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. They live and work between Zagreb, Rijeka and Krk. In 2008 they were awarded the annual best young artist award of the Croatian Association of Artists.

This programme is supported by:  The City of Rijeka - Department of Culture, Primorsko-goranska County, and the National Foundation for Civil Society Development.

*Mingle with the group members over refreshments at the opening party

SIZ Gallery, Drugo more
Delta 5
Rijeka, 51000
HR
Tel:/fax:
+38551212957

Drugo more
Delta 5/I, Rijeka
t./f. + 385 (0) 51 212 957
mob. + 385 (0) 91 564 4964