Arhiv kategorije: Kalendar

Radionica suvremenog plesa pod vodstvom Ivane Kalc

[ 14. 3. 2007.; 16:00 to 20:00. 15. 3. 2007.; 10:00 to 14:00. 16. 3. 2007.; 10:00 to 14:00. ] Trodnevna radionica zamišljena je kao intenzivan uvod u suvremenu plesnu tehniku. Prvi dio posvećen je pripremi tijela za kretanje kroz prostor, učenje i uvježbavanje plesnih kombinacija, s naglaskom na radu na podu (floorwork).

Plesne kombinacije razrađuju se po sistemu dodavanja i varijacije pokreta, kojima je cilj osvještavanje tjelesne inteligencije polaznika i razvijanje sposobnosti njihove kinestetičke identifikacije [...]