Arhiv kategorije: Kalendar

Monteparadiso, case study koji to nije

[ 15. 11. 2007.; 19:00 to 20:00. ] MONTEPARADISO, kako smo pobjedili rat, a izgubili mir - case study koji to nije

- predavanje Edgara Buršića

Sto se dešava s neformalnim kolektivima kada pokušaju postati “profesionalni”? Kada organizacije počinju pucati? Kako (ne) dolazi do smjene generacija u nekoj organizaciji? Da li je punk samo pubertetska faza? Kako se može djelovati na svjetskoj razini u provinciji [...]