Publikacije

Momento II

Rijeka više nije isti grad kao što je bila nekada. Prije gotovo desetak godina, kulturna se ponuda mogla svesti na nekolicinu klubova,  umirućih kina i kazalište s vječnim reprizama nekoć davno napisanih klasika.

Nakladnik: Savez udruga Molekula (SUM)
Urednik: Damir Batarelo
Autori: Damir Batarelo, Davor Mišković, Nataša Antulov
Lektura: Sara Livaić za Kombinat
Ilustracije: Anja Sušanj za Kombinat
Fotografije: Erik Paladin, Magdalena Rikanović, Igor Crnković
Dizajn i prijelom: Lea Jurin, Nina Delanović za Kombinat
Tisak: Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Naklada: 300 kom | Rijeka, 2015.
Zahvale: Udruga Ri Rock, Kombinat, Odjel za kulturu grada Rijeke
Donatori: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Europska kulturna fondacija

Aktivnosti se provode u suradnji sa Savezom udruga Klubtura kroz program Akcijskog kulturnog laboratorija (CT-Lab).
Aktivnosti financiraju Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska kulturna fondacija.

DPG brošura

DRUŠTVENO PODUZETNIČKI GENERATOR partnerski je projekt Saveza udruga Rojca iz Pule i Saveza udruga Molekula iz
Rijeke.

Konceptualizacija priručnika: Danijela Poropat
Urednica: Sanja Čerljenica
Grafičko oblikovanje: Mrkli Mrak
Tisak:
Godina: 2015.
“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.”