O savezu

Savez udruga Molekula djeluje na području Grada Rijeke, želeći pridonjeti razvoju lokalne zajednice u području nezavisne kulturne produkcije. Pokretanje niza incijativa je 2007. rezultiralo dobivanjem prostora na adresi Delta 5/I u trenutku kada većina riječkih udruga nema adekvatan prostor za rad i produkciju sadržaja. Sadašnja situacija nas suočava s potpuno novim izazovima u za nas sasvim novim prostorima. Palach je dio ovdašnje povijesti, Filodrammatica je prepoznata kao prostor izvedbenih umjetnosti dok Marganovo nosi poveznicu s nekadašnjom snažnom industrijom koja nestaje tijekom razdoblja tranzicije. Prema svemu tome, Savez pokušava iskoristiti sve moguće modele upravljanja prostorima koji se nude na korištenje udrugama i umjetničkim organizacijama bilo natječajima Odjela za kulturu ili prijavljivanjem na razne sustave financiranja održavajući kontinuitet razvoja nezavisnog sektora.
U Rijeci je dodjela sredstava za predlaganje programa sve manja.
Često se taj izvor koristi samo za pokrivanje troškova prostora i ne ulaže se u zamišljenu produkciju. Molekula time u novim prostorima stvara osnovu za nastavak rada nas samih ali i svih onih koji žele naučiti kako i iz čega stvoriti ideju koja će ići k realizaciji.
Radi toga se koncentriramo na lokalno. Takvo nešto dakako ne znači da zanemarujemo suradnju s drugim gradovima i državama. Dapače, većina gostovanja ako razmišljamo o glazbeno-scenskoj ili edukacijskoj sferi potječe izvana između kruga ljudi s kojima surađujemo na trenutnoj i dugogodišnjoj bazi međusobno se prožimajući dosadašnjim iskustvom.
Rijeka se trenutno nalazi u fazi promjena. To više nitko niti ne želi osporiti. Gubi se ono autentično. Nekadašnji novovalni riječki rock moment i industrijski raj jednakih mogućnosti nestaju. Upravo sada Molekula kao Savez pokušava ponovno pronaći ono riječko, donoseći Gradu dašak svjetskih strujanja i onoga što se smatra relevantnim u kulturno-umjetničkom sadržaju.
Sada će nosioci proizvodnje igrom slučaja biti mlade osobe izvučene iz vlastite faze lutanja za perspektivom. Navedena suradnja s novim Studentskim Kulturnim Centrom radi na tome učestalo. Razvijanje lokalne zajednice time dobiva zaokružen i smislen početak. Molekula će pokušati pronaći onaj nestali trenutak u kojem se nalazi nastavak razvoja nezavisne kulturne scene i nas samih koji ju pokušavamo provesti.

Misija

Omogućiti prostornu i logističku podršku pri afirmaciji nezavisnih kulturno-umjetničkih praksi kroz aktivno sudjelovanje udruga civilnog društva i mladih na području grada Rijeke u produkciji, afirmaciji i prezentaciji raznih oblika suvremenog stvaralaštva sukladno statutu Saveza.

Dijelatnosti i Ciljevi

Savez je osnovan u cilju promocije i poticanja djelatne skrbi za ostvarivanje kulturnih, obrazovnih i drugih interesa građana te povećavanja učestalosti, kvalitete i utjecaja aktivnosti nezavisnog kulturnog sektora i sektora kulture mladih.

Djelatnosti Saveza udruga Molekula sukladno Statuom su:

  • progamsko povezivanje i suradnja neovisnih u neprofitnih inicijativa u kulturi te kulture mladih na području Republike Hrvatske kroz organiziranje skupova, manifestacija, performansa, izložbi, tribina, radionica i sl.
  • organiziranje radionica i drugih aktivnosti u svrhu prijenosa znanja i vještina;
  • sudjelovanje članica Saveza na tribinama, skupovima i radionicama drugih udruga i organizacija u Hrvatskoj i svijetu;
  • izdavanje periodičke publikacije poput časopisa, newslettera, biltena kao i stručne publikacije s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva Saveza, u skladu s posebnim propisima;
  • produciranje multimedijalnih sadržaja za potrebe Internet izdavaštva iz područja svoje djelatnosti;
  • izdavanje audiovizualne produkcije nastale u sklopu aktivnosti Saveza te promotivnih materijala iz područja svoje djelatnosti, u skladu s posebnim propisima;
  • razmjenjivanje programa i suradnja sa sličnim grupama u Hrvatskoj i šire.

Udruge


skatula

Škatula nastaje davne 2004. godine kao studentska inicijativa koja okuplja različite pojedince s namjerom jasnog i snažnijeg političkog angažmana kroz razmišljanja o anarhizmu i nužnostima društvene decentralizacije te promatranju supkulturnih sadržaja kroz organizaciju glazbenih manifestacija.
Pročitaj više…

trafic

Trafik je jedna od prvih nezavisnih profesionalnih kazališnih produkcija u Hrvatskoj, nastala 1998. godine u Rijeci.
Pročitaj više…

distune

Distune promotion čine nekolicinu u prvom redu entuzijasta, kojima je primarni cilj obogaćivanje kulturnog prostora Rijeke (a i šire). Program osim na raznolikosti temelji se i na kvaliteti bilo u izvedbenom i/li produkcijom smislu a u sebi uključuje; glazbu književnost, likovnu umjetnost…… Distune Promotion nije vezan za niti jedan klubski/ koncertni /izložbeni prostor, te iz tog razloga nema ograničenja za veličinu događaja koju će organizirati.
Pročitaj više…

dm

Drugo more je neprofitna organizacija koja se bavi produkcijom, promocijom, istraživanjima, obrazovanjem i diseminacijom informacija na području kulture.Osnovano je krajem 1999. godine, međutim, aktivnije započinje sa radom tek od sredine 2002. godine u Rijeci. Vizija Drugog mora je postati jednom od jačih organizacija za promociju suvremenog kulturnog stvaralastva i teorije te sredisnjeg informacijskog, medijacijskog i edukacijskog centra za kulturne djelatnosti.
Pročitaj više…

filmaktiv

Filmaktiv je neprofitna organizacija koju čine kreativni i dinamični pojedinci okupljeni s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti te suradnju s drugim organizacijama i zainteresiranim građanima, a poštujući ljudska prava i slobodu izražavanja.
Pročitaj više…

bulic

Hotel Bulić Kazalište Hotel Bulić je osnovano radi potrebe da se bavimo autorima koje obožavam (Copi, Genet, Mishima, Artaud…), da surađujem s ostalim umjetnicima koji su mi inspirativni. Bavimo se stvaralačkim, a ne reproduktivnim kazalištem, zahtjevnim djelima moderne i suvremene umjetnosti koje je hrvatska kazališna produkcija zapostavila ili previdjela.
Pročitaj više…

kljb

Klub ljubitelja buke samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, te drugim tijelima i organizacijama koje se bave kulturom; organizacija kulturno-umjetničkih manifestacije; promicanje kulturne suradnje i razmjene; unapređenje urbane kulture i promocije vrijednosti društvaeto i biografija.
Pročitaj više…

delta5

Delta 5 okuplja umjetnice i umjetnike na lokaciji bivšeg industrijskog kompleksa u Rijeci. Prostor Delta 5 podijeljen je na nekoliko ateljea/studija te jednu projektnu prostoriju koja služi za zajedničke prezentacijske, produkcijske i društvene namjene članova i suradnika udruge. Umjetnice i umjetnici okupljeni u prostorima Delta 5, udruženi su oko produkcije i promocije suvremene umjetnosti, dizajna, njihove kritike i recepcije u javnosti.
Pročitaj više…
Copyright Molekula 2014 © All rights reserved
Designed & developed by XYZ