O savezu

Savez udruga Molekula djeluje na području Grada Rijeke, želeći pridonjeti razvoju lokalne zajednice u području nezavisne kulturne produkcije. Pokretanje niza incijativa je 2007. rezultiralo dobivanjem prostora na adresi Delta 5/I u trenutku kada većina riječkih udruga nema adekvatan prostor za rad i produkciju sadržaja. Sadašnja situacija nas suočava s potpuno novim izazovima u za nas sasvim novim prostorima. Palach je dio ovdašnje povijesti, Filodrammatica je prepoznata kao prostor izvedbenih umjetnosti dok Marganovo nosi poveznicu s nekadašnjom snažnom industrijom koja nestaje tijekom razdoblja tranzicije. Prema svemu tome, Savez pokušava iskoristiti sve moguće modele upravljanja prostorima koji se nude na korištenje udrugama i umjetničkim organizacijama bilo natječajima Odjela za kulturu ili prijavljivanjem na razne sustave financiranja održavajući kontinuitet razvoja nezavisnog sektora.
U Rijeci je dodjela sredstava za predlaganje programa sve manja.
Često se taj izvor koristi samo za pokrivanje troškova prostora i ne ulaže se u zamišljenu produkciju. Molekula time u novim prostorima stvara osnovu za nastavak rada nas samih ali i svih onih koji žele naučiti kako i iz čega stvoriti ideju koja će ići k realizaciji.
Radi toga se koncentriramo na lokalno. Takvo nešto dakako ne znači da zanemarujemo suradnju s drugim gradovima i državama. Dapače, većina gostovanja ako razmišljamo o glazbeno-scenskoj ili edukacijskoj sferi potječe izvana između kruga ljudi s kojima surađujemo na trenutnoj i dugogodišnjoj bazi međusobno se prožimajući dosadašnjim iskustvom.
Rijeka se trenutno nalazi u fazi promjena. To više nitko niti ne želi osporiti. Gubi se ono autentično. Nekadašnji novovalni riječki rock moment i industrijski raj jednakih mogućnosti nestaju. Upravo sada Molekula kao Savez pokušava ponovno pronaći ono riječko, donoseći Gradu dašak svjetskih strujanja i onoga što se smatra relevantnim u kulturno-umjetničkom sadržaju.
Sada će nosioci proizvodnje igrom slučaja biti mlade osobe izvučene iz vlastite faze lutanja za perspektivom. Navedena suradnja s novim Studentskim Kulturnim Centrom radi na tome učestalo. Razvijanje lokalne zajednice time dobiva zaokružen i smislen početak. Molekula će pokušati pronaći onaj nestali trenutak u kojem se nalazi nastavak razvoja nezavisne kulturne scene i nas samih koji ju pokušavamo provesti.

Misija

Omogućiti prostornu i logističku podršku pri afirmaciji nezavisnih kulturno-umjetničkih praksi kroz aktivno sudjelovanje udruga civilnog društva i mladih na području grada Rijeke u produkciji, afirmaciji i prezentaciji raznih oblika suvremenog stvaralaštva sukladno statutu Saveza.

Dijelatnosti i Ciljevi

Savez je osnovan u cilju promocije i poticanja djelatne skrbi za ostvarivanje kulturnih, obrazovnih i drugih interesa građana te povećavanja učestalosti, kvalitete i utjecaja aktivnosti nezavisnog kulturnog sektora i sektora kulture mladih.

Djelatnosti Saveza udruga Molekula sukladno Statuom su:

  • progamsko povezivanje i suradnja neovisnih u neprofitnih inicijativa u kulturi te kulture mladih na području Republike Hrvatske kroz organiziranje skupova, manifestacija, performansa, izložbi, tribina, radionica i sl.
  • organiziranje radionica i drugih aktivnosti u svrhu prijenosa znanja i vještina;
  • sudjelovanje članica Saveza na tribinama, skupovima i radionicama drugih udruga i organizacija u Hrvatskoj i svijetu;
  • izdavanje periodičke publikacije poput časopisa, newslettera, biltena kao i stručne publikacije s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva Saveza, u skladu s posebnim propisima;
  • produciranje multimedijalnih sadržaja za potrebe Internet izdavaštva iz područja svoje djelatnosti;
  • izdavanje audiovizualne produkcije nastale u sklopu aktivnosti Saveza te promotivnih materijala iz područja svoje djelatnosti, u skladu s posebnim propisima;
  • razmjenjivanje programa i suradnja sa sličnim grupama u Hrvatskoj i šire.
Copyright Molekula 2014 © All rights reserved
Designed & developed by XYZ