Škatula

skatula

Udruga Škatula
Fiorello La Guardia 19/2
51 000 Rijeka
[email protected]
www.facebook.com/udrugaskatula

Udruga nastaje davne 2004. godine kao studentska inicijativa koja okuplja različite pojedince s namjerom jasnog i snažnijeg političkog angažmana kroz razmišljanja o anarhizmu i nužnostima društvene decentralizacije te promatranju supkulturnih sadržaja kroz organizaciju glazbenih manifestacija.

Fokus rada udruge se pritom nastavio prema jasnoj potrebi osnaživanja različitih glazbenih pravaca, organizaciji i promociji "uradi sam" kulture, izgradnji i uređenju prostora kroz afirmaciju kritičke misli i praktičnog djelovanja pri rješavanju problema s kojima se suočavamo kada razmišljamo o društvenoj preobrazbi civilnog društva.